Menu

Hoogenbosch Schoenpoetsmachines

Schoenpoetsmachines en zolenreininingsmachines.

Retourneren

Afkoeling en Herroepingsrecht

Wet kopen op afstand “de afkoelingsperiode”

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen naar de afzender. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de afzender zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de afzender geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@schoenpoetsmachines.info. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour en bevestiging van ontvangst van het product door de afzender, terugstorten.

Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Uitsluiting herroepingsrecht

Schoenpoetsmachines.info kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover in het volgende is voorzien. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Schoenpoetsmachines.info dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door Schoenpoetsmachines.info tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Modelformulier voor herroeping

Identiteit ondernemer

Schoenpoetsmachines.info
De Beugel 5
2811RR Reeuwijk
info@schoenpoetsmachines.info
KVK 29037266
BTW NUMMER NL. 001298332B93

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
De afzender adres

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY) : 

— Bestelnummer :

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en):

— Adres consument(en) :

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.